Operacje tarczycy

CO TO JEST GRUCZOŁ TARCZOWY (TARCZYCA)?

Tarczyca  jest to gruczoł należący do układu endokrynnego,  wydzielający hormony odpowiadające za przemianę materii.

Choroby tarczycy

Do chirurga trafiają chorzy z wolem , wolem guzkowym, zmianami zapalnymi, bądź nowotworami tarczycy.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZABIEGU?

Chory powinien być zdiagnozowany przez endokrynologa, który w konsultacji z chirurgiem  ustala wskazania do leczenia operacyjnego. W trakcie przygotowania do zabiegu oznacza się poziom hormonów tarczycowych i najczęściej dodatkowo wykonuje się biopsję zmian w tarczycy. Przed zabiegiem chory powinien być również oceniony laryngologicznie pod kątem ruchomości fałdów głosowych.

JAK WYGLĄDA ZABIEG?

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym w warunkach sali operacyjnej. Polega najczęściej na całkowitym usunięciu tkanki tarczycowej z jednoczasowym oszczędzeniem nerwu krtaniowego wstecznego, oraz przynajmniej dwóch przytarczyc. Operacja trwa  około 40 minut, wykonywana jest przy pomocy specjalistycznych dedykowanych do tego typu operacji elektronarzędzi. Wycięty gruczoł poddany jest badaniu histopatologicznemu.  Po zabiegu pozostaje się dobę  w klinice. W tym czasie wykonuje się kontrolne badania laryngologiczne. Zabieg wykonuje się z małego cięcia na szyi bezpośrednio w sąsiedztwie gruczołu.  Zalecany czas absencji, to tydzień.  Jest to czas gojenia rany.

Zabiegi tarczycy

Zabiegi tarczycy wykonuje Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski, Specjalista Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Informacja w recepcji tel. 914210831