Rekonstrukcja piersi

Piersi są naturalnym atrybutem kobiecości, ich utrata w przebiegu leczenia choroby nowotworowej jest dla pacjentek zawsze urazem psychicznym. Potrzeba rekonstrukcji piersi jest zrozumiała nie tylko przez same pacjentki ale również przez ich rodziny, onkologów a także ostatecznych autorów tych zabiegów-chirurgów plastyków.

Wieloetapowy proces rekonstrukcji piersi

Rekonstrukcja piersi to proces wieloetapowy, złożony zazwyczaj z co najmniej dwóch zabiegów odtwórczych, którym mogą towarzyszyć zabiegi estetyczne piersi zdrowej.
W naszej klinice proces rekonstrukcji piersi zawsze rozpoczyna się kwalifikacją i starannym zaplanowaniem przebiegu leczenia w oparciu o oczekiwania pacjentki i możliwości techniczne wykonania zabiegów odtwórczych.
Pierwszym zabiegiem jest zazwyczaj wszczepienie ekspandera w celu rozciągnięcia tkanek do potrzebnej objętości przyszłej piersi. Po zabiegu pacjentki systematycznie zgłaszają się na kontrole, w czasie których za pomocą iniekcji jałowego roztworu soli fizjologicznej do ekspandera uzyskujemy optymalny kształt wyniosłości piersi.
Drugim zabiegiem jest wymiana ekspandera na ostateczną, miękką protezę silikonową. W czasie tego zabiegu w określonych przypadkach jest możliwa korekta piersi zdrowej.
Trzecim etapem rekonstrukcji piersi jest odtworzenie kompleksu brodawka/otoczka, podczas której również jest możliwa korekta piersi zdrowej.
Używamy ekspanderów jak i implantów silikonowych renomowanej firmy Mentor.
Korekty piersi zdrowych obejmują w zależności od potrzeb ich powiększenie, podniesienie, podniesienie z powiększeniem lub redukcję.

KONSULTACJE

W MEDIKLINICE

Wszystkie zabiegi rekonstrukcji piersi wykonuje dr Michał Piotrowiak, który szkolenie specjalizacyjne odbył w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej. Jest to ośrodek rekonstrukcyjny  rekomendowany przez kluby Amazonek.

Konsultacje: poniedziałki, wtorki, środy; godziny konsultacji - informacja w recepcji.

REJESTRACJA

OSOBISTA LUB TELEFONICZNA

MEDIKLINIKA w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 55
tel. 91 42 10 831