Endoskopowa operacja przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (FESS)

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym, który trwa powyżej 3 miesięcy i może być wynikiem: nieleczonego lub niewłaściwie leczonego ostrego zapalenia zatok,odmienności budowy bocznej ściany jamy nosa, następstwem alergii albo współistnieć z innymi chorobami. Może dotyczyć jednej, kilku lub wszystkich zatok.
Zalecanym działaniem jest FESS (functional endoscopic sinus surgery) czyli chirurgiczne, czynnościowe leczenie zmian zapalnych nosa i zatok przynosowych. Jest to nowoczesna oraz skuteczna metoda operacyjnego leczenia schorzeń nosa i zatok przynosowych mająca na celu przywrócenie sprawnej funkcji zatok. Technika ta polega na dokładnym usuwaniu zmian zapalnych z użyciem optyki endoskopowej i specjalnych narzędzi mikrochirurgicznych. Pozwala również na precyzyjne poszerzenie naturalnych ujść zatok.

Rozpoznanie oraz kwalifikacja do zabiegu przeprowadzana jest podczas konsultacji laryngologicznej połączonej z wziernikowaniem nosa. Niezbędne jest również wykonanie badania tomografii komputerowej, które jest warunkiem prawidłowego rozpoznania oraz ustalenia rozległości zabiegu operacyjnego.

  Podstawowe objawy przewlekłego zapalenia zatok:
 
 • częsty katar
 • zaburzenia drożności nosa
 • bóle zębów
 • upośledzenie węchu
 • spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła
 • bóle gardła i głowy
 • bóle i rozpieranie w obrębie twarzy
 • zaburzenia snu
 • przewlekły kaszel